Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Isbjørn

Regjeringen foreslår en bevilgning på 10 millioner kroner til en ny telling av isbjørnbestanden i Svalbard-/ Barentshavsområdet i 2015. Tellingen skal utføres av Norsk polarinstitutt i samarbeid med russiske aktører.