Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skogsatsingen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klima- og skogsatsingen slik at den totalt blir 3 milliarder kroner i 2015. Klima- og skogsatsingen er et viktig bidrag til den internasjonale innsatsen for å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Klima- og skogsatsingen skal utvides til også å gjelde Peru og Liberia.