Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimafondet - fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

I tråd med Regjeringens opptrappingsplan for Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging (Klimafondet) foreslås det et nytt kapitalinnskudd i 2015 på 9,25 milliarder kroner. Samlet fondskapital blir etter dette 53,5 milliarder kroner.

I 2015 øker avkastningen fra fondet med 202 millioner kroner, som følge av kapitalinnskuddene i 2014. Samlet avkastning i 2015 er 1 418 millioner kroner som går til Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet