Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår 1,8 milliarder kroner til særskilte transporttiltak.

Av dette er 975,6 millioner kroner satt av til belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene.

Til særskilt tilskudd til kollektivtransport foreslås 46,2 millioner kroner. Av dette foreslås 11 millioner kroner til forsøk med å forbedre tilbudet til TT-brukere med særlige behov. Til nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering settes det av 31,2 millioner kroner, og til forsøk med kollektivtransport i distriktene foreslås det 4 millioner kroner.

Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til tilskudd til planlegging av Fornebubanen.

Til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruten) foreslår Regjeringen 756,1 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også 84 millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på riksvegnettet, for å legge til rette for at kollektivtransportsystemet skal kunne benyttes av alle.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om jernbane og kollektivtransport