Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommandittselskap

Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for kommandittselskaper og andre deltakerlignede selskaper. Det foreslås at kommandittister skal framføre underskudd mot framtidig selskapsoverskudd eller realisasjonsgevinst på andel.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 4