Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommersialisering

Regjeringen foreslår å styrke det offentlige virkemiddelapparatets innsats for kommersialisering.

  • Bevilgningen til den landsdekkende etablerertilskuddsordningen under Innovasjon Norge foreslås økt med 110 millioner kroner.
  • Tilskuddene gjennom Innovasjon Norges miljøteknologiordning foreslås økt med 50 millioner kroner.
  • Bevilgningen til programmet Forny2020 under Norges forskningsråd foreslås økt med 20 millioner kroner.