Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kontinuitetsprinsippet

Regjeringen foreslår enkelte opprettinger og presiseringer vedrørende reglene om kontinuitetsprinsippet.

Se Prop 1 LS (2014-2015) kapittel 17.1