Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Korfeltet

Regjeringen viderefører sin satsing på korfeltet i budsjettet for 2015 med forslag om en økning til kor på 10,9 millioner kroner. Satsingen innebærer en styrking av kor og sang over hele landet.

· Det profesjonelle korfeltet styrkes gjennom økt tilskudd til Det Norske Solistkor, Edvard Grieg Kor og korsatsing ved Kilden teater- og konserthus.

· Aktivitetsmidler til kor styrkes med 3 millioner kroner hvorav 1 million kroner til kor på et særlig høyt nivå.

· Krafttak for sang styrkes med 3,5 millioner kroner for å bygge opp under innsatsen for sangkultur og sangglede landet rundt. Det legges opp til at støtten gis over tippemidlene.