Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kornlager

Regjeringen foreslår å ikke innføre en ordning med beredskapslagring av matkorn i Norge. Utviklingen nasjonalt og internasjonalt etter 2003, da de tidligere lagrene ble avviklet, og en vurdering av situasjonen framover, tilsier at det ikke er grunnlag for å endre planforutsetningene som beredskapspolitikken bygger på, og som legger til grunn at Norge ikke vil være avsperret fra internasjonale markeder over tid.