Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kraftverk

I tråd med Sundvolden-erklæringen foreslår Regjeringen å øke nedre grense for grunnrenteskatt fra 5 500 kVA til 10 000 kVA. Økt nedre grense reiser imidlertid EØS-rettslige problemstillinger, og Regjeringen vil derfor notifisere tiltaket til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Regjeringen foreslår at ikrafttredelse av en økt nedre grense på 10 kVA utsettes til det foreligger et positivt vedtak fra ESA.