Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kreft

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2014 bevilget Stortinget 5 millioner kroner til Helsedirektoratet til utvikling av pakkeforløp kreft. Det vil påløpe utgifter til videreføring av pakkeforløpene også i 2015. Tilskuddet foreslås videreført med 3,5 millioner kroner i 2015. Målet er å innføre pakkeforløpene i 2015. Pakkeforløp innebærer en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et behandlingsforløp skal ta.

Se også pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet