Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen

I Regjeringens budsjettforslag er det tatt høyde for mulig samarbeid med Nederland om midlertidig leie av fengselskapasitet.

Regjeringen foreslår å bevilge:

  • 80,5 millioner kroner i 2015 til å utvide soningskapasiteten med 41 nye lukkede plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel
  • 20 millioner kroner til å etablere en ungdomsenhet på Østlandet med inntil fire plasser
  • 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengslene
  • 10 millioner kroner til videreføring av tiltak for å sikre oppfølging av innsatte ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt med særlige behov knyttet til psykisk helse
  • 8,8 millioner kroner til anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse med sikkerhets- og ombyggingstiltak ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt