Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Krisehåndtering

Beslutnings- og loggføringsverktøyet KSE-CIM gjør at det ved kriser og alvorlige hendelser raskt kan sammenstilles helhetlige situasjonsrapporter til bruk for beslutningstakere i departementene, Kriserådet og Regjeringen. Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til etablering av systemet på gradert plattform.