Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kronekursen

En valutakurs er prisen på et lands valuta målt i enheter av andre lands valutaer. Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange enheter utenlandsk valuta en må betale for én norsk krone. En styrking av kronen betyr at én krone blir mer verdt målt i forhold til utenlandsk valuta. I valutamarkedet er det vanlig å referere til dollarkursen og eurokursen, det vil si hvor mange kroner en må betale for henholdsvis én dollar og én euro.

Konkurransekursindeksen er en indeks for utviklingen i kronens verdi beregnet på grunnlag av kursene til valutaene for Norges 25 viktigste handelspartnere. Målt ved denne indeksen svekket kronen seg markert gjennom 2013 og i de første ukene av 2014. Ved begynnelsen av februar i år var kronen nesten 14 prosent svakere enn ved starten av 2013. Kronen er nå litt sterkere enn ved starten av året, men fortsatt svakere enn gjennomsnittet i fjor.

Se omtale i boks 2.2 i Nasjonalbudsjettet 2015