Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kulturnæring – kunnskapssenter

Regjeringen ønsker å styrke kunnskaps­grunnlaget for utvikling av kulturnæring. Kulturdepartementet har for perioden 2014–2018 etablert et kunnskapssenter for kulturnæringene. Senteret skal være en kunnskapsleverandør som utfører egen forskning, samler inn, bearbeider, analyserer og formidler kunnskap om kulturnæring og kulturnærings­utvikling. Målgruppene er utøvere, bransjer, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere. Foreslått tilskudd er 5,2 millioner kroner i 2015.