Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunstnerpolitikk

Regjeringen foreslår en økt satsing for å forbedre stipender og vederlagsordninger for kunstnere. I økningen inngår følgende:

  • 2 millioner kroner til arbeidsstipend for kritikere. Dette vil stimulere det offentlige ordskiftet og diskusjon om innhold og kvalitet i kunst
  • 2 millioner kroner til utstillingshonorar for kunstnere ved statlig støttede institusjoner. Mindre kunstinstitusjoner får bedre mulighet til å tilby publikum kunst av høy kvalitet, samtidig som etterspørsel av kunst styrkes
  • 3,5 millioner kroner til utgifter for avtaler om biblioteksvederlag, visningsvederlag og vederlag for musikk brukt i gudstjeneste