Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvensk språk og kultur

Regjeringen foreslår å opprette en egen tilskuddsordning for kvensk språk og kultur. Formålet er å videreføre arbeidet med blant annet revitalisering av kvensk språk. Det foreslås 3,6 millioner kroner til dette formålet i 2015.

Tilskuddet skal blant annet gå til Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Tilskuddet vil også gå til prosjektstøtte som utlyses på ordinær måte.