Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning

Til kystforvaltningsområdet foreslår Regjeringen å bevilge til sammen 2,75 milliarder kroner. Dette tilsvarer 3 milliarder kroner før uttrekk av merverdiavgift, som er en økning på om lag 408 millioner kroner eller 15,8 prosent fra saldert budsjett 2014. Forslaget innebærer økte midler til utbedring av farleder, oppgradering av fiskerihavner og til planlegging.

Økningen i bevilgningen henger også sammen med forslaget om å starte arbeidet med å sikre en miljømessig trygg og forsvarlig løsning for ubåtvraket U-864 utenfor Fedje i Hordaland. Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner (før uttrekk av merverdiavgift) for å utføre første del av dette miljøtiltaket, nemlig å etablere en støttefylling for å sikre den ustabile skråningen under vrakets baugseksjon.

Alle farleder som er forutsatt oppstartet i første del av Nasjonal transportplan (NTP), foreslås oppstartet i 2015. I tillegg starter planleggingen av farleder som ligger i andre del av NTP.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kystforvaltning