Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystvakten

Regjeringen foreslår å bevilge 1 034 millioner kroner til Kystvakten i 2015. Forslaget innebærer en reell styrking av Kystvaktens budsjett med 4,9 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2014.

Samlet sett videreføres Kystvaktens operative aktivitet i hovedsak på samme nivå som i 2014. I 2015 vil aktivitetsnivået bli redusert for Ytre kystvakt på grunn av omfattende vedlikehold, men det er foretatt en omprioritering av midler fra innleid luftovervåkning til en økning i seiling for den Indre kystvakten.

Aktivitet i de nordlige havområdene prioriteres.

Kystvaktens struktur, med felles taktisk ledelse av fartøyene fra Sortland, videreføres i 2015. Innfasingen av nye maritime helikoptre innebærer at de helikopterbærende fartøyene vil få et betydelig dekningsområde. For å forbedre Kystvaktens evne til overvåkning vil Forsvaret starte flyging fra land tidlig i 2015, og fra fartøy i 2016. Potensialet vil imidlertid først kunne utnyttes fullt ut når alle helikoptrene er innfaset og operative. Fem av fartøyene som opererer i kystnære farvann er utstyrt med mindre, hurtiggående patruljefartøy for å øke fleksibilitet og rekkevidde, samt redusere reaksjonstiden ved hendelser.