Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pasienter - manglende oppmøte

For å understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere antall pasienter som ikke møter til poliklinisk konsultasjon, foreslår Regjeringen å øke gebyret ved manglende oppmøte fra 320 til 640 kroner fra 1. januar 2015. Dette kan frigi ressurser i sykehusene og redusere ventetider. Det skal utvises skjønn for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser.