Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Marin forskning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til marin forskning med 40 millioner kroner. Satsingen skal bidra til videreutvikling av en bærekraftig sjømatnæring. Prioriterte områder er forskning om fiskehelse og fôr, og infrastrukturen for marine data. I tillegg foreslås det å øke bevilgningene til næringsrelevant forskning, som teknologiutvikling og levendelagring av torsk.

Se nærmere om satsingen under Fiskehelse, Havforskningsinstituttet og Trygg sjømat.