Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mediestøtte

Som varslet i Sundvolden-erklæringen foreslår Regjeringen en reduksjon i den direkte mediestøtten. Produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier reduseres med 50 millioner kroner sammenliknet med 2014. Tilskuddet til samiske aviser reduseres med 4,1 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet