Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Medisinsk forbruksmateriell

Regjeringen foreslår å endre produkt- og prislistene for områdene urinretensjon og inkontinens. Dette gjelder blant annet ultra mini/microbleier. Bomullstruser fjernes fra blåreseptordningen for alle brukere.

Det foreslås også å redusere avansen for apoteker og bandasjister på produkter for urinretensjon fra 25 til 22 prosent og fra 40 til 37 prosent på produkter for inkontinens.

Tiltakene gir en innsparing for folketrygden med noe over 40 millioner kroner.