Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Menneskerettigheter

Regjeringen foreslår å bevilge 378,3 millioner kroner i 2015, en økning på 30 millioner kroner fra 2014. Dette gir grunnlag for å markere en offensiv menneskerettighetspolitikk.

Menneskerettighetene er under press i en rekke land. Ikke bare gjennom uhyrlige overgrep overfor sivilbefolkningen i Syria, Irak og i andre konflikter, men også gjennom brudd på ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og diskrimineringsforbudet mot religiøse og seksuelle minoriteter i flere land.

Vi kan ikke ta menneskerettighetsvernet for gitt. Derfor har Regjeringen varslet et taktskifte i innsatsen. Den første stortingsmeldingen om menneskerettigheter på 15 år legges frem i høst. Norges hovedinnlegg under generalforsamling i FN i 2014 fokuserte også på menneskerettighetene. Menneskerettigheter er den tredje pilaren for FN og Norge arbeider for at den må styrkes. Vi jobber også med menneskerettigheter i Europarådet og gjennom OSSE. Vi har konsultasjoner og dialoger om menneskerettigheter med en rekke land og følger opp gjennom ambassadene.

De økte midlene vil blant annet kunne bli brukt til å styrke innsatsen for menneskerettighetsforkjempere og øke støtten til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Vi vil støtte utsatte grupper i samfunnet (barn, personer med nedsatt funksjonsevne, religiøse og seksuelle minoriteter osv.). Midlene vil også bli brukt til kamp mot dødsstraff, og vi støtter arbeidet for barns rettigheter internasjonalt gjennom blant annet støtte til fremme av barneombudsordningen internasjonalt.