Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift - nøytral merverdiavgift i statlig sektor

Regjeringen foreslår å innføre en ordning med nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige forvaltningsorgan, det vil si i hovedsak departementer og underliggende etater, fra 1. januar 2015.

Nettoføringsordningen innebærer at organene ikke belastes merverdiavgiften i sine budsjetter og regnskaper, men kan føre utgiftene til merverdiavgift på et sentralt kapittel og post for merverdiavgift. Det vil gjøre at merverdiavgiften ikke lenger er en kostnad for forvaltningsorganene. Dermed fjernes dagens konkurranseulempe for private aktører.

Regjeringen arbeider med sikte på å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2016.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 21.1 og Prop. 1S (2014-2015) kap. 7.2