Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – aviser

Regjeringen vil sette i gang en prosess med sikte på å notifisere en felles, lav merverdiavgiftssats på 8 prosent på papir- og e-aviser til ESA. For papiraviser legges det opp til å innføre en overgangsordning som varer i fem år. Avgrensningen av e-aviser og utformingen av overgangsordningen vurderes nærmere. En felles lav sats på papir- og e-aviser kan tidligst foreslås i Revidert nasjonalbudsjett 2015 med ikrafttredelse 1. juli 2015.

Se også omtale i Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 21.2 og pressemelding fra Kulturdepartementet