Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – forvaltningstjenester fra boligbyggelag til borettslag

Regjeringen foreslår å oppheve unntaket fra den generelle merverdiavgiftsplikten for omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag.

Forslaget vil bidra til at alle som tilbyr forvaltningstjenester overfor borettslag kan konkurrere på samme avgiftsvilkår. Forslaget vil også forenkle regelverket og vil kunne gi noe lavere administrative kostnader både for næringslivet og for avgiftsmyndighetene. Det foreslås at endringen trer i kraft 1. januar 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6.4