Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – leasing og utleie av personkjøretøy

I dag kan personkjøretøy som er brukt for leasing og utleie få fullt fradrag for merverdiavgift ved salg eller omdisponering etter tre år. Det gir leasingbiler en skattemessig fordel framfor å eie bilen selv. For å få et mer nøytralt regelverk foreslår Regjeringen å øke bindingstiden til 4 år fra 1. januar 2015.

Samtidig foreslås en høyere avskrivning av merverdiavgiften det første året enn de tre påfølgende. Kjøretøy som selges innen 1,5 år får en avgiftslettelse, mens kjøretøy som beholdes lenger får økt avgiftsbelastning. Kjøretøy anskaffet før 1. januar 2015 og kjøretøy det er inngått kjøps- eller leasingavtale for før forslaget ble gjort kjent, skjermes fra de nye reglene og vil dermed fortsatt ha tre års bindingstid.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6.3