Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift – økt registreringsgrense

Regjeringen foreslår å heve den generelle beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra 50 000 kroner til 150 000 kroner. Det gjør at et stort antall små virksomheter slipper å forholde seg til de administrative byrder som følger av merverdiavgiftssystemet. Dette gir reduserte administrative kostnader for virksomhetene og for Skatteetaten. For næringslivet er hevet beløpsgrense anslått å gi om lag 90 millioner kroner i reduserte administrative kostnader.

Beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven medfører at virksomheter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når en virksomhet har omsetning på 50 000 kroner i løpet av en tolvmånedersperiode. Dette gir virksomhetene en plikt til å ilegge utgående merverdiavgift på omsetningen og rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Mange små virksomheter har større fradragsposter enn omsetning. Når grensen økes vil mange virksomheter som ikke genererer merverdiavgift til statskassen tas ut av merverdiavgiftssystemet. Forslaget vil bedre og forenkle merverdiavgiftssystemet. Forslaget vil gi økt proveny på 125 millioner kroner påløpt og 100 millioner kroner bokført i 2015.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6.2