Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Miljøteknologi

Regjeringen foreslår å bevilge 230 millioner kroner til Innovasjon Norges miljøteknologiordning i 2015. Dette er en økning på 50 millioner kroner fra saldert budsjett 2014. Ordningen skal bidra til å kommersialisere forskningsprosjekter innen miljøteknologi ved å delfinansiere pilot- og demonstrasjonsanlegg i alle typer bedrifter. Miljøteknologiordningen skal både bidra til at nasjonale miljømålsettinger nås på lang sikt og at norsk industri styrker sin konkurranseevne.

Les mer i Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet, kapittel 2421 om Innovasjon Norge