Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mineralnæringen

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til videreføring av den geofysiske kartleggingen av mineralressurser i Nord-Norge i regi av Norges geologiske undersøkelse. Det vil gi ytterligere informasjon om mineralressursene i landsdelen og legge til rette for økt leteaktivitet. Det kan på sikt gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser basert på mineralutvinning. Regjeringen foreslår også å bevilge 10 millioner kroner til å videreføre det geofysiske kartleggingsprogrammet for Sør-Norge.