Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mineralolje

Regjeringen foreslår at den reduserte satsen for treforedlingsindustrien mv., som samsvarer med minstesatsen i EUs energiskattedirektiv, videreføres nominelt. Den ordinære avgiftssatsen foreslås prisjustert.

Se også Prop. 1 LS (2014–2015) kapittel 7.6