Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Minstefradrag

Regjeringen foreslår at øvre grense i minstefradraget for lønn og trygd økes med om lag 1 000 kroner utover anslått lønnsvekst fra 84 150 kroner til 87 950 kroner. Satsen foreslås holdt uendret på 43 prosent.

Øvre grense i minstefradraget for pensjonsinntekt foreslås justert med anslått pensjonsvekst fra 70 400 kroner til 72 200 kroner. Satsen foreslås økt fra 27 til 29 prosent.

Se også Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 3.2.1