Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Momskompensasjon - for frivillige organisasjoner

I 2015 foreslås en bevilgning til ordningen på 1,236 milliarder kroner. Dette utgjør en reell videreføring fra 2014.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.