Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Momskompensasjon - ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg med 16,8 millioner kroner til en samlet bevilgning på 72,6 millioner kroner. Dette er 6,8 millioner kroner mer enn bevilget i Revidert nasjonalbudsjett 2014.

Bygging av idrettsanlegg er et stort økonomisk løft for mange lag og foreninger. Formålet med kompensasjonsordningen er å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til en fortsatt bred utbygging av idrettsanlegg. Utviklingen i søknadsmengden viser at ordningen ivaretar et stort behov.

Bevilget beløp i statsbudsjettet avgjør hvor stor andel av merverdiavgiften som kompenseres.

Hvis bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle innvilgede søknader.