Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Museer

Den samlede bevilgningen til museene i Det nasjonale museumsnettverket foreslås økt med 46,7 millioner kroner til 1082 millioner kroner.
Å utvikle museene er et viktig siktemål for regjeringen. Kulturdepartementet legger vekt på formidling, bygningsvern, samlingsforvaltning og drift, og styrker driftstilskuddene til museer i ulike deler av landet. Økningen i tilskudd går til blant annet etablering av nye formidlingsarenaer, vedlikehold av museumsjernbaner og forvaltning av kulturhistoriske bygninger, driftsbygninger og store samlinger.