Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Musikk

Regjeringen foreslår en bevilgning til musikkformål på over 1,15 milliarder kroner. Forslaget er 100 millioner kroner høyere enn i 2014, og skyldes i hovedsak at tiltak har blitt overført fra kapittel 320, post 74 til kapittel 323 Musikkformål.

Regjeringen foreslår økning til flere tiltak på musikkfeltet for å styrke produksjon, formidling og etterspørsel av musikk flere steder i landet. Følgende tiltak prioriteres:

  • Oslo-Filharmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, Trondheim Symfoniorkester, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester (Kilden), Det Norske Kammerorkester og Trondheimsolistene
  • Tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester foreslås økt med 6,3 millioner kroner, hvorav 3,6 millioner kroner skal innfri statens andel av økt husleie i forbindelse med innflytting i Stormen