Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nasjonale minoriteter

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 millioner kroner til tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte frivillige organisasjoner som har basis i en nasjonal minoritet.

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 millioner kroner til kvensk språk og kultur. Se: Kvensk språk og kultur.

Regjeringen foreslår 6 millioner kroner til gjennomføring av handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo.

Regjeringen foreslår 1 million kroner til dekke driftsutgifter til sikkerhetstiltak for Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i 2015.

Romanifolket/taternes kulturfond: Avkastningsmodellen ble erstattet med ordinære, årlige bevilgninger fra 2014. For 2015 foreslår regjeringen å bevilge 5,2 millioner kroner. Styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond forvalter de årlige bevilgningene.

Les mer i Prop. 1 S fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet