Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Naturskade

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til utvikling av et nytt IKT-system som skal legge til rette for effektiv håndtering av saker om erstatning for naturskade. Ny lov om erstatning for naturskade vil tre i kraft 1.1.2017.