Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nettolønn for sjøfolk

Regjeringen foreslår at grensen for maksimal refusjon i tilskuddsordningen for tiltak for sysselsetting av sjøfolk økes i tråd med forventet prisvekst i 2015 til 202000 kroner per sysselsatt. Dette innebærer en økning av bevilgningen på 22 millioner kroner.