Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

Regjeringen vil i 2015 fortsette det multilaterale samarbeidet i Arktis, innenfor rammen av Arktisk råd og Barentssamarbeidet. De overordnede målsettingene knyttet til stabilitet og samarbeid ligger fast.

Russlands aktivitet i nordområdene, og militære satsing generelt, må tas med i vurderingen av sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i våre nærområder. Regjeringen anser den økte aktiviteten hovedsakelig som et uttrykk for Russlands ambisjoner som stormakt og som en hovedaktør i Arktis.

Norge har hatt et godt forhold til Russland etter den kalde krigen. Det siste halvårets utvikling i Ukraina med Russlands annektering av Krim og påfølgende støtte til separatistene i Øst-Ukraina, har imidlertid ført til et svært kjølig politisk klima mellom de vestlige land og Russland. En direkte konsekvens er at den bilaterale militære tiltaksplanen for 2014 er suspendert og status for neste års plan er uavklart. Samtidig vil samarbeid på viktige områder av stor verdi for begge parter bli videreført.

Ambisjonen om et tilpasset militært nærvær av norske styrker i nord videreføres for å markere norske rettigheter og interesser. Regjeringen vil også legge til rette for øvelser med allierte styrker. Nærværet til allierte styrker i regionen er legitim og en naturlig følge av vårt medlemskap i alliansen. Arbeidet med å knytte Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø nærmere til den allierte kommandostrukturen videreføres.

Utvikling og harmonisering av nasjonale planer mot NATOs felles planverk fortsetter og videreutvikles, og da særlig i lys av Russlands handlinger overfor Ukraina.