Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nordområdene

Regjeringens budsjettforeslag innebærer samlede bevilgninger som kan relateres til nordområdene på drøyt 3 milliarder kroner i 2015.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Internasjonalt samarbeid i nord, ikke minst med Russland, har gitt gode resultater på en rekke områder som sjøsikkerhet, felles fiskeriforvaltning, miljø, atomsikkerhet, folk-til-folk-samarbeid osv.

Målet for Regjeringens nordområdepolitikk er en resultatorientert politikk, der vi legger til rette for sterke næringsklynger og for at forskning i større grad skal resultere i kommersielle ideer. Satsingen går via flere departementer. UD har ansvaret for å koordinere. Innsatsen økes spesielt innen beredskap/miljø og kunnskapsinnhenting knyttet til fremtidig næringsutvikling.