Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norfund

Regjeringen foreslår å bevilge 1 480 millioner kroner i kapitalpåfylling til Norfund, en økning på 250 millioner kroner fra kapitalpåfyllingen i 2014.

Norfund er et statlig selskap opprettet av Stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk. Norfund investerer egenkapital, annen risikokapital og lån til selskaper i utvalgte land og sektorer hvor næringslivet mangler tilstrekkelig kapital for å vokse og utvikle gode bedrifter. Norfund investerer i ren energi, finansielle institusjoner og landbruk i tillegg til små og mellomstore bedrifter gjennom spesialiserte investeringsfond.

Satsing på fornybar energi er en sentral prioritering i Regjeringens utviklingspolitikk. 1,2 milliarder mennesker mangler tilgang til elektrisitet, og 2,8 milliarder mennesker bruker ineffektive og forurensende kokeovner. Tilgang til energi er en betingelse for økonomisk vekst, jobber og utvikling. Samtidig er det avgjørende at energien i økende grad kommer fra fornybare energikilder for å kunne møte de globale klimautfordringene.

Økt kapitaltilførsel til Norfund forventes å bidra til en satsing på tiltak som kan utløse private investeringer i ren energi. Norfunds investeringer skal bidra til å utløse private investeringer som er flere ganger høyere enn de beløp Norfund skyter inn. Minst halvparten av kapitalpåfyllingen til Norfund skal gå til investeringer innen fornybar energi.

Les mer om Norfund