Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Norsk kulturfond

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 750,1 millioner kroner til Norsk kulturfond i 2015. 137,1 millioner kroner er overført fra kapittel 320, post 74. Fondet er videre økt med 9 millioner kroner til satsinger innen visuell kunst og kulturvern.