Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

Det offentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante for Norge er prisen på nordsjøolje (brentprisen). Oljeprisen oppgis vanligvis i dollar per fat. De tre siste årene har prisen på nordsjøolje som årsgjennomsnitt vært om lag 110 dollar per fat. Dette er svært høyt sett i et historisk perspektiv.

I Nasjonalbudsjettet 2015 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris per fat på 670 kroner i år og 650 2015-kroner til neste år.