Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Mattilsynet

Regjeringen ønsker å forenkle organiseringen av Mattilsynet slik at ressursene i større grad kan brukes til utøvende tilsyn. Det legges opp til å redusere antall regioner i Mattilsynet fra åtte til fem. Dette skal bidra til mer robuste kompetansemiljø og legge til rette for bedre utnyttelse av spesialkompetanse, samt mer enhetlig og effektiv forvaltning og bedre styring.