Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omskjæring av gutter

Regjeringen foreslår en egenbetaling på 4 000 kroner per inngrep for rituell omskjæring av gutter. Egenbetalingen dekker om lag halvparten av kostnaden. Resterende 9,1 millioner kroner foreslås dekket av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene.