Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 199 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser.