Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Overgangsstønad for enslige forsørgere

Regjeringen foreslår å redusere maksimal periode med overgangsstønad etter hovedregelen fra tre år til ett år, eller til barnet har rett på barnehageplass etter barnehageloven. Endringen innføres for nye tilfeller fra 1. januar 2015.

Forslaget understøtter ordningens formål om å være en midlertidig inntektssikring i en kortere periode der den enslige forsørgeren forbereder seg på å forsørge seg ved egen inntekt.