Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pasientjournaler

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til det videre arbeidet med forstudien i konseptvalgutredningen Én innbygger – én journal.